Location

 
Directions from Galway (80 kms, 1 hour 20 minutes)
Take R864 and Upper Newcastle to N59 7 min (2.6 km)
Continue onto N59
Continue on The Low Rd. Drive to R341 2 min (750 m)
Turn left onto The Low Rd (400 m)
Continue onto Hulk St (78 m)
Continue onto Market St/R341
The Alcock and Brown Hotel, Clifden will be on the left.
 
 
Directions from Dublin (285km, 3hours 20 minutes).
Follow R148 and N4 to M4 in South Dublin 22 min (16.1 km)
Follow M4 and M6 to Bothar na dTreabh/N6 in Galway 1 h 41 min (185 km)
Follow N59 to R341 in Galway 1 h 24 min (83.5 km)
At Coolagh Roundabout, take the 1st exit onto Bothar na dTreabh/N6 (5.2 km)
At the roundabout, take the 2nd exit onto Headford Rd/N6 (550 m)
Turn right onto N6/R338 (1.6 km)
At Browne Roundabout, take the 4th exit onto Thomas Hynes Rd/N59 (1.3 km)
Turn left onto N59 (74.1 km)
Turn left onto The Low Rd (400 m)
Continue onto Hulk St (78 m)
Continue onto Market St/R341
The Alcock and Brown Hotel, Clifden will be on the left.
 
 
Directions from Shannon (161km, 2 hours 20 minutes)
Take M18, N18 and N59 to The Low Rd in Galway
2 h 18 min (161 km)
Continue on The Low Rd. Drive to R341 2 min (750 m)
Turn left onto The Low Rd (400m)
Continue onto Hulk St (78 m)
Continue onto Market St/R341
The Alcock and Brown Hotel, Clifden will be on the left.
 
 
Directions from Knock (117km, 2hours)
Continue to N5 13 min (11.1 km)
Follow N5 to Cloggernagh W/L1813 28 min (34.1 km)
Continue on L1813 to N59 17 min (16.8 km)
Turn left onto N59
Drive to R341 2 min (500 m)
Turn right onto Main St/R341 (49 m)
Turn left onto Bridge St/R341 (170 m)
Slight right onto Market St/R341
Continue to follow R341
The Alcock and Brown Hotel, Clifden will be on the left.
 
 
GPS Coordintes of the Alcock & Brown hotel
53.488382, -10.023319
 
Centrally located in the heart of Clifden Town Square, the Alcock and Brown is perfectly situated for you to leisurely browse the local shops, boutiques, coffee shops and restaurants, while being perfectly located to explore the beautiful surroundings of Connemara. For ideas of what to do while visiting our hotel please see our recommended activity list here
 
Alcock & Brown Hotel,
The Town Square, Clifden, Connemara,
Co. Galway, Ireland
 
Distances to Clifden:
Galway 80km / 50 miles
Dublin 290km / 180 miles
Shannon 172km / 107 miles
Knock 129km / 80 miles
 
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Alcock & Brown Hotel
Market Square,
Clifden,
Connemara,
Co. Galway
H71 KN29

Điện Thoại

+353 (0)95 21880

Email

info@alcockandbrownhotel.com

Gọi Chúng Tôi

+353 (0)95 21880

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách